Ethics.be
Banner Ethics.be
Homepage Agenda Contact Zoeken Politeia-conferentie Ethische Perspectieven
Links Nieuwsbrief Standpunten Publicaties Multatuli-lezing Ethical Perspectives
Adress Ethics.be
logo partner
line Centrum voor Economie en Ethiek
line Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie
line Ethical Perspectives
line Ethics@Arenberg
line Ethische Perspectieven
line European SPES-forum
line Herman De Dijn
line Multatuli-lezing
line Overlegcentrum voor Ethiek
line PLOO-Ethiek
line Politeia-conferentie
line SPES-Forum Vzw
line Wetenschap en ethiek
corner leftLeerstoel Louis Meertscorner right
 Leerstoel Louis MeertsIn samenwerking met het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven organiseert de Hogeschool Thomas More de Leerstoel Louis Meerts....  
corner leftHerman De Dijncorner right
 Herman De Dijn

Via de website van Prof. Em. Herman De Dijn, www.hermandedijn.be, krijgt u toegang tot wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke bijdragen. Recente bijdragen kunnen tevens geconsulteerd worden.

...
 
corner leftWebsite Multatuli-lezingcorner right
 Website Multatuli-lezingDe Multatuli-lezing heeft de uitdagingen van de multiculturele samenlevingen van de toekomst als thema....  
corner leftWebsite Politeia-conferentiecorner right
 Website Politeia-conferentieDe Politeia-conferentie is een tweejaarlijks evenement waarop speciale gasten met internationale faam en onderzoekers met inspirerende visies op het maatschappelijke en politiek gebeuren worden uitgenodigd....  
Ethical Perspectives: September 2016
 • Bart Pattyn, Introduction

 • Hun Chung, A Game-Theory Solution to the Inconsistency between Thrasymachus and Glaucon in Plato`s Republic

 • Daniel Sharp, The Rule-Following Considerations and the Case for Moral Particularism. A Critical Examination

 • Radim Bělohrad, Self-Concern without Anticipation

 • Erik Meganck, Spem in Aliud... What (Other) May I Hope for?

 • Kyle Johannsen, Cohen`s Equivocal Attack on Rawls`s Basic Structure Restriction

 • Gabriele Badano, On the Moral Importance of Numbers, Relevance and the Workings of Non-Aggregative Reasoning

 • Book reviews


Lees verder
 
Ethische Perspectieven - Juni 2016
 • Jelle Zeedijk: Voorwoord

 • Theo W.A. de Wit: De grenzen van "transitional justice". Jean Améry en Johan Degenaar over de spanning tussen voortbestaan en rechtvaardigheid

 • Dries Deweer: Honderdvijfentwintig jaar liefde en rechtvaardigheid. Via Ricoeur naar de betekenis van Rerum Novarum

 • Jörgen Vijgen: Teleologie. Een alternatief voor de laatmoderne condition humaine?

 • Sarah Vande Walle & Marc Calmeyn: De euthanasiewet uitgedokterd. Psychisch lijden bij euthanasie: klinisch-theoretische nuanceringen

 • Metaforum: Mededelingen & Debat

 • BoekbesprekingenLees verder
 
Ethical Perspectives: March 2016
 • Gottfried Schweiger, Gunter Graf and Mar Cabezas
  Introduction. Justice and Disadvantages during Childhood: What Does the Capability Approach Have to Offer?
 • Jean-Michel Bonvin, Daniel Stoecklin
  Children`s Rights as Evolving Capabilities
  Towards a Contextualized and Processual Conception of Social Justice
 • Johannes Drerup,
  Liberalism without Perfection? Autonomy, Toleration and Education in Nussbaum`s Capability Approach
 • Mar Cabezas,
  The Right to Love during Childhood and the Capability Approach. Beyond the Liao/Cowden Debate
 • Jonathan Josefsson,
  Children`s Rights to Asylum and the Capability Approach
 • Rosana Triviño Caballero,
  Young Bodies, Small Minds? Applying the Capability Approach to Girls` Sexual and Reproductive Rights
 • Sepideh Yousefzadah, Franziska Gassmann
  Local Needs and Global Indicators. A Contextual Approach to Multidimensional Child Deprivation
 • Book Reviews


Lees verder
 
Ethical Perspectives - December 2015
 The heterogeneity of the contributions to the present edition of Ethical Perspectives serves to illustrate once again how varied the research subjects can be within the domain of ethical reflection. It is also striking that we have much to learn from the research presented in these pages, which implies in turn that disciplines do not need to be streamlined if they are to be interesting.

Introduction by Bart Pattyn and contributions by
 • Marc Davidson: Death and the Afterlife. A Review Essay
 • Emilian Mihailov: The Argument from Self-Defeating Beliefs Against Deontology
 • Konrad Banicki: Therapeutic Arguments, Spiritual Exercises, or the Care of the Self. Martha Nussbaum, Pierre Hadot and Michel Foucault on Ancient Philosophy
 • Liesbeth Schoonheim: The Impotence of the New. Political Change in an Age of Invisible Ideology
 • Koen Abts: Attitudes Towards a Cordon Sanitaire vis-à-vis Extremist Parties. Instrumental Pragmatism, Affective Reactions, and Democratic Principles
 • Mariano Crespo: Husserl on Personal Aspects of Moral Normativity


Lees verder
 
Nieuw boek: Hoe overleven we de vrijheid? Twintig jaar later.
 Nieuw boek: Hoe overleven we de vrijheid? Twintig jaar later.In 1994 analyseerde Herman De Dijn de post- of laatmoderne tijd in zijn boek Hoe overleven we de vrijheid? (vier herdrukken).

Twintig jaar later ging De Dijn na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geëvolueerd was. Dat resulteerde in zijn recente boek Vloeibare waarden. Politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd (2014).

Hoewel in 1994 de omvang van de transformatie van het individuele en collectieve leven nog niet helemaal zichtbaar was, loont het de moeite de analyses van toen opnieuw toegankelijk te maken. In de nieuwe nabeschouwing Twintig jaar later legt De Dijn de band tussen de twee boeken en licht hij toe hoe zijn pleidooi van toen voor de herontdekking van ‘traditionele’ waarden als vertrouwen, overgave, traagheid en redelijkheid overeind blijft. In een vooruitblik op de toekomst vervolledigt hij zijn maatschappijkritische analyses met bedenkingen over een bijkomende problematiek die in geen van beide boeken voldoende aan bod kwam: hoe de beheersingsmentaliteit nu ook de vorm dreigt aan te nemen van technologische pogingen tot enhancement en transhumanisme.


Het boek kan u eenvoudig via mail bestellen bij Pelckmans: klantendienst@pelckmans.be.

Boekbespreking door Massimiliano Simons (Ethische Perspectieven p. 172-174) van mijn boek "Hoe overleven we de vrijheid?"

Lees verder
 
Vloeibare waarden: boek Herman De Dijn
 Vloeibare waarden: boek Herman De DijnIn 1994 analyseerde Herman De Dijn de postmoderne tijd in zijn bekende boek Hoe overleven we de vrijheid? (vier herdrukken bij Pelckmans – Klement). Twintig jaar later gaat hij na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geëvolueerd is.

De mentaliteitsverandering die twintig jaar geleden zichtbaar werd, maar die De Dijn toen niet voor zegezeker hield, heeft zich intussen helemaal doorgezet en dat op een wijze die men toen nauwelijks voor mogelijk houden kon. Die evolutie heeft ongetwijfeld te maken met de zich doorzettende tijdsgeest, maar ook meer concreet met de invloed van de paarse regeringen en hun wetgevingen en met de zwakheid van andere gedachtestromingen, partijen en instellingen..


 
Multatuli-lezing 2015: Michael Tomasello
 Multatuli-lezing 2015: Michael TomaselloDe Multatuli-lezing van 2015 werd gegeven door Michael Tomasello, Amerikaans ontwikkelingspsycholoog en een van de directeurs van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig. Thema van de lezing was "de evolutionaire oorsprong van menselijke moraliteit".

Lees verder
 
SPES-lidmaatschap en Fondsenwerving
 SPES-lidmaatschap en FondsenwervingSPES steunen? Dat kan op verschillende manieren!

Lidmaatschap
Leden ontvangen een korting op onze activiteiten en al onze publicaties. Ontdek ook de andere ledenvoordelen. Word je lid in september tot december, blijft je lidmaatschap geldig tot het einde van volgend jaar.

Vrienden van SPES-fonds
In 2010 richtten een aantal sympathisanten van SPES bij de Koning Boudewijnstichting een Vrienden van SPES Fonds op dat toelaat fiscaal aftrekbare giften, legaten en schenkingen te ontvangen vanaf 40 euro.

Partnerships
Daarnaast zoeken wij partners voor een structurele samenwerking. We zitten graag met u samen!


Lees verder
 
Lees-wijzer
 Lees-wijzerOp de website www.lees-wijzer.be vind je recensies van jeugdboeken over zingeving, waardenbeleving, filosofie, levensvragen, enz.

Lees-Wijzer wil lezen op een expliciete manier verbinden met verwondering, zingeving en spirituele groei. Dat zinvolle leesproces wil Lees-Wijzer in de eerste plaats op een moderne, interactieve en boeiende manier aansturen via de website.Naar Lees-Wijzer.be
 
Ethiek en Sport
 Ethiek en SportEthisch Verantwoord Sporten is een initiatief van de Vlaamse Regering met als doel de integriteit van de sport te waarborgen, een faire en gezonde sportbeoefening en vreugdebeleving te stimuleren. Thema's zijn: rechten van het kind in de sport, inclusie, respect voor diversiteit, fysieke en psychische integriteit en solidariteit.

ICES vzw in een vereniging opgericht op initiatief van een aantal personen die betrokken zijn bij de Bond voor Lichamelijke Opvoeding, Panathlon International, de Vlaamse universiteiten met een opleiding LO en personen die begaan zijn met de opvoeding, begeleiding en opleiding van sporters en jongeren in het bijzonder. Ze wil de brede sportwereld stimuleren tot een ethische bewustwording, door het realiseren van een kenniscentrum, waarbinnen informatie vergaard en verspreid wordt.


 
Ethical Perspectives: Juni 2015 (Volume 22/2)
 • Bart Pattyn: Introduction

 • Ronen Shnayderman: On Being Forced to Be Free. Between Republican and Liberal Freedom

 • Andrew Fiala: Criticizing Common Sense about War and Posthumous Harm

 • Janna Thompson: Can Groups Have Human Rights?

 • Sven Nyholm: Reason With Me: Confabulation and Interpersonal Moral Reasoning

 • Book reviews


Lees verder
 
Liberales, denktank binnen de liberale beweging
 Liberales, denktank binnen de liberale bewegingLiberales is een onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. De leden zien het liberalisme als een progressieve beweging die opkomt voor de vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en mensenrechten. Op regelmatige basis worden interessante lezingen gehouden.

Lees verder
 

Wetenschap en Ethiek

line
arrow [01-03-2017]
Vredeseducatie op school in theorie en praktijk (studiedag)
pixel
arrow [01-03-2017]
Water, Weer & Wonen. Impact en aanpak van de klimaatverandering (debatavond)
pixel
arrow [06-03-2017]
Ethisch omgaan met intimiteit en seksualiteit van ouderen die in woonzorgcentra verblijven (workshop en publiekslezingen)
pixel
arrow [16-03-2017]
Lecture ‘zerofoodwaste-city’
pixel
arrow [16-03-2017]
Feeding cities sustainably: the contribution of a ‘zerofoodwaste-city’ to sustainable development goal 2, ‘zero hunger’ (lezing en debat)
pixel
arrow [30-03-2017]
Ethische kanttekeningen bij de verborgen sociaal-economische werkelijkheid van Roemeense bouwvakkers: KURVA of CURVA? (film en debat)
pixel
arrow [19-04-2017]
Utopia or dystopia? Moving into ‘pre-crime’ futures (film)
pixel
arrow [19-04-2017]
ConnectIT? Studiedag over the Internet of Things
pixel
arrow [20-04-2017]
Utopia or dystopia? Moving into ‘pre-crime’ futures (lezing & film)
pixel
arrow [24-04-2017]
De zoektocht naar gelijkheid en inclusie (Lezing en debat)
pixel
arrow [19-08-2017]
Camino voor ondernemers
pixel
arrow [01-12-2017]
Studiedag Heldere Bronnen: Hannah Arendt. Leven in waarheid
pixel
arrow [27-12-2017]
Geert Vanpaemel De magie van professor Gobelijn: over wetenschap in de publieke ruimte
pixel
Metaforum KULeuven
Activiteiten Metaforum
pixel
arrow [23-02-2017]
Kairos, of het juiste moment
pixel
arrow [26-02-2017]
Dries Brouwers & Alexios Lizos
pixel
arrow [09-03-2017]
Dirk Van Duppen - Waarom geneesmiddelen zo duur zijn
pixel
arrow [12-03-2017]
TetraCelli
pixel
arrow [19-03-2017]
Alberto Meneghesso & Kristina Kebet
pixel