Ethics.be
Banner Ethics.be
Homepage Agenda Contact Zoeken Politeia-conferentie Ethische Perspectieven
Links Nieuwsbrief Standpunten Publicaties Multatuli-lezing Ethical Perspectives
Adress Ethics.be
logo partner
line Centrum voor Economie en Ethiek
line Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie
line Ethical Perspectives
line Ethics@Arenberg
line Ethische Perspectieven
line European SPES-forum
line Herman De Dijn
line Multatuli-lezing
line Overlegcentrum voor Ethiek
line PLOO-Ethiek
line Politeia-conferentie
line SPES-Forum Vzw
line Wetenschap en ethiek
corner leftLeerstoel Louis Meertscorner right
 Leerstoel Louis MeertsIn samenwerking met het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven organiseert de Hogeschool Thomas More de Leerstoel Louis Meerts....  
corner leftHerman De Dijncorner right
 Herman De Dijn

Via de website van Prof. Em. Herman De Dijn, www.hermandedijn.be, krijgt u toegang tot wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke bijdragen. Recente bijdragen kunnen tevens geconsulteerd worden.

...
 
corner leftWebsite Multatuli-lezingcorner right
 Website Multatuli-lezingDe Multatuli-lezing heeft de uitdagingen van de multiculturele samenlevingen van de toekomst als thema....  
corner leftWebsite Politeia-conferentiecorner right
 Website Politeia-conferentieDe Politeia-conferentie is een tweejaarlijks evenement waarop speciale gasten met internationale faam en onderzoekers met inspirerende visies op het maatschappelijke en politiek gebeuren worden uitgenodigd....  
Feest van de Filosofie 2016
 Feest van de Filosofie 2016Het Feest van de Filosofie staat dit jaar stil bij het thema Over de grens. We zijn nog nooit zo vrij geweest als nu, maar tegelijk worden we steeds met grenzen geconfronteerd. Wanneer vluchtelingen Europa overspoelen zijn we gedwongen de gewetensvraag te stellen: zijn grenzen nodig? Wie zijn wij om anderen toegang tot ons grondgebied te ontzeggen? Welk doel dient de grens en hoever kunnen we ze verleggen? Waarom ervaren we een grenzeloze wereld als bedreigend?

Lees verder
 
Wetenschap en Ethiek 2016
 Wetenschap en Ethiek 2016In het voorjaar 2016 coördineert het Overlegcentrum voor Ethiek voor de elfde keer het project "Wetenschap en Ethiek".

Binnen dit kader krijgt elke faculteit, elk departement en elke onderzoeksgroep van de Associatie KU Leuven de kans om een activiteit te organiseren over een ethisch thema dat relevant is voor het eigen vakgebied.

Dat kan gaan om een interne discussie, een lezing of een debat voor studenten en docenten of voor een breed geïnteresseerd publiek.

Lees verder
 
Ethical Perspectives: Juni 2015 (Volume 22/2)
  • Bart Pattyn: Introduction

  • Ronen Shnayderman: On Being Forced to Be Free. Between Republican and Liberal Freedom

  • Andrew Fiala: Criticizing Common Sense about War and Posthumous Harm

  • Janna Thompson: Can Groups Have Human Rights?

  • Sven Nyholm: Reason With Me: Confabulation and Interpersonal Moral Reasoning

  • Book reviews


Lees verder
 
Nieuw boek: Hoe overleven we de vrijheid? Twintig jaar later.
 Nieuw boek: Hoe overleven we de vrijheid? Twintig jaar later.In 1994 analyseerde Herman De Dijn de post- of laatmoderne tijd in zijn boek Hoe overleven we de vrijheid? (vier herdrukken).

Twintig jaar later ging De Dijn na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geëvolueerd was. Dat resulteerde in zijn recente boek Vloeibare waarden. Politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd (2014).

Hoewel in 1994 de omvang van de transformatie van het individuele en collectieve leven nog niet helemaal zichtbaar was, loont het de moeite de analyses van toen opnieuw toegankelijk te maken. In de nieuwe nabeschouwing Twintig jaar later legt De Dijn de band tussen de twee boeken en licht hij toe hoe zijn pleidooi van toen voor de herontdekking van ‘traditionele’ waarden als vertrouwen, overgave, traagheid en redelijkheid overeind blijft. In een vooruitblik op de toekomst vervolledigt hij zijn maatschappijkritische analyses met bedenkingen over een bijkomende problematiek die in geen van beide boeken voldoende aan bod kwam: hoe de beheersingsmentaliteit nu ook de vorm dreigt aan te nemen van technologische pogingen tot enhancement en transhumanisme.


Het boek kan u eenvoudig via mail bestellen bij Pelckmans: klantendienst@pelckmans.be.

Lees verder
 
Vloeibare waarden: nieuw boek Herman De Dijn
 Vloeibare waarden: nieuw boek Herman De DijnIn 1994 analyseerde Herman De Dijn de postmoderne tijd in zijn bekende boek Hoe overleven we de vrijheid? (vier herdrukken bij Pelckmans – Klement). Twintig jaar later gaat hij na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geëvolueerd is.

De mentaliteitsverandering die twintig jaar geleden zichtbaar werd, maar die De Dijn toen niet voor zegezeker hield, heeft zich intussen helemaal doorgezet en dat op een wijze die men toen nauwelijks voor mogelijk houden kon. Die evolutie heeft ongetwijfeld te maken met de zich doorzettende tijdsgeest, maar ook meer concreet met de invloed van de paarse regeringen en hun wetgevingen en met de zwakheid van andere gedachtestromingen, partijen en instellingen..


 
Multatuli-lezing 2015: Michael Tomasello
 Multatuli-lezing 2015: Michael TomaselloDe Multatuli-lezing van 2015 werd gegeven door Michael Tomasello, Amerikaans ontwikkelingspsycholoog en een van de directeurs van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig. Thema van de lezing was "de evolutionaire oorsprong van menselijke moraliteit".

Lees verder
 
Ethische Perspectieven, December 2014 (vol 24/4)
 Bernhard Schlink opent het laatste nummer van 2014 met de lezing die hij eerder dit jaar in Leuven gaf in het kader van de Politeia conferentie.

De uitbreiding van de euthanasiewet in België, die ook eerder dit jaar in een bijdrage van Casteur, Bieseman en Mortier en in een bijdrage van Willem Lemmens besproken werd wordt nu nog eens hernomen door Bert Vanderhaegen, hoofdaalmoezenier van het Universitair Ziekenhuis in Gent.

Naar aanleiding van een hele reeks ‘incidenten’ waarbij het OM het laatste jaar ongunstig in het nieuws kwam buigt Pol van de Wiel zich ‘over de plaats van het Openbaar Ministerie binnen de rechtsstaat in Nederland’.

Het decembernummer wordt afgesloten met een tekst van Loïc Wacquant, die een paar jaar voor Schlink te gast was in Leuven.

Tot slot nog een woord over de discussie tussen Jos Berghman en Kim De Witte over het rapport van de pensioenexperten, waarvan we in de sectie Mededelingen & debat een schriftelijke neerslag opnemen. Met die discussie opende de reeks Metaforum Middaggesprekken dit academiejaar op 25 september. Jos Berghman zou een paar weken later met emeritaat gaan, maar is aan de vooravond van de viering onverwachts overleden. Degenen die hem gekend hebben, les van hem hebben gehad of met hem hebben mogen samenwerken zullen wellicht zijn milde, minzame stem herkennen.

Lees verder
 
Ethische Perspectieven, September 2014 (vol 24/3)
 In dit nummer van Ethische Perspectieven besteden we aandacht aan de meest recente editie van het Feest van de Filosofie, dat dit jaar op 5 april plaatsvond in Leuven en in het teken stond van ‘Mens en techniek’.

In de openingslezing van Bernard Stiegler wordt een nieuwe wetenschap, de ‘algemene organologie’ naar het hart van de wetenschappen gemanoeuvreerd.

De duistere kant van de farmacologische ontwikkeling komt ook duidelijk naar voor in de bijdrage van Jens de Vleminck. Hij sprak tijdens het Feest van de Filosofie met de Nederlandse schrijver-essayist Bas Heijne over de impact van moderne communicatietechnologie op onze privacy.

Philip Dutré maakt zich als computerwetenschapper in de eerste plaats niet direct zorgen over de impact van de zich snel ontwikkelende techniek op de cultuur en de versnelde ondergang van het Avondland. Hem interesseert eerst en vooral de techniek zelf, en hij weet – ook voor leken – inzichtelijk te maken hoe een nakende ‘technologische singulariteit’ niet alleen afhankelijk is van steeds krachtiger computers, maar ook van de aanwezige software.

Esther Keymolen gaf een voorbeschouwing bij de film ‘Her’ van Spike Jonze die tijdens het Feest van de Filosofie vertoond werd. De film speelt in 2025, in een tijd die volgens de huidige inschatting een scala aan extra technologische mogelijkheden zal bieden.

Lees verder
 
SPES-lidmaatschap en Fondsenwerving
 SPES-lidmaatschap en FondsenwervingSPES steunen? Dat kan op verschillende manieren!

Lidmaatschap
Leden ontvangen een korting op onze activiteiten en al onze publicaties. Ontdek ook de andere ledenvoordelen. Word je lid in september tot december, blijft je lidmaatschap geldig tot het einde van volgend jaar.

Vrienden van SPES-fonds
In 2010 richtten een aantal sympathisanten van SPES bij de Koning Boudewijnstichting een Vrienden van SPES Fonds op dat toelaat fiscaal aftrekbare giften, legaten en schenkingen te ontvangen vanaf 40 euro.

Partnerships
Daarnaast zoeken wij partners voor een structurele samenwerking. We zitten graag met u samen!


Lees verder
 
Lees-wijzer
 Lees-wijzerOp de website www.lees-wijzer.be vind je recensies van jeugdboeken over zingeving, waardenbeleving, filosofie, levensvragen, enz.

Lees-Wijzer wil lezen op een expliciete manier verbinden met verwondering, zingeving en spirituele groei. Dat zinvolle leesproces wil Lees-Wijzer in de eerste plaats op een moderne, interactieve en boeiende manier aansturen via de website.Naar Lees-Wijzer.be
 
Ethiek en Sport
 Ethiek en SportEthisch Verantwoord Sporten is een initiatief van de Vlaamse Regering met als doel de integriteit van de sport te waarborgen, een faire en gezonde sportbeoefening en vreugdebeleving te stimuleren. Thema's zijn: rechten van het kind in de sport, inclusie, respect voor diversiteit, fysieke en psychische integriteit en solidariteit.

ICES vzw in een vereniging opgericht op initiatief van een aantal personen die betrokken zijn bij de Bond voor Lichamelijke Opvoeding, Panathlon International, de Vlaamse universiteiten met een opleiding LO en personen die begaan zijn met de opvoeding, begeleiding en opleiding van sporters en jongeren in het bijzonder. Ze wil de brede sportwereld stimuleren tot een ethische bewustwording, door het realiseren van een kenniscentrum, waarbinnen informatie vergaard en verspreid wordt.


 
Liberales, denktank binnen de liberale beweging
 Liberales,  denktank binnen de liberale bewegingLiberales is een onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. De leden zien het liberalisme als een progressieve beweging die opkomt voor de vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en mensenrechten. Op regelmatige basis worden interessante lezingen gehouden.

Lees verder
 

Wetenschap en Ethiek 2016

line
arrow [27-05-2016] - SPES
Annual European SPES Conference Integral Ecology, Earth Spirituality and Economics
pixel
arrow [08-09-2016] - Ethics
30 Years of European Bioethics
pixel
arrow [29-11-2016] - SPES
Workshop De utopie van het personalisme. Ideeën voor de samenleving van morgen.
pixel
arrow [10-12-2016] - SPES
Heldere Bronnen: Gandhi s mystiek van het verzet
pixel
Metaforum KULeuven
Activiteiten Metaforum
pixel
arrow [26-05-2016]
Waarom sport de speelbal van de internationale politiek is
pixel
arrow [02-06-2016]
Lecture-recital: Waldo Geuns
pixel
arrow [10-07-2016]
Pianorecital - Waldo Geuns
pixel